Chi tiết

Đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2017 - 2018

Hướng dẫn cách đăng nhập vào tài khoản sinh viên:

I. Đối với khóa 8,7,6,5:

1. Tên đăng nhập: Mã số sinh viên

2. Mật khẩu: Mã số sinh viên

Ví dụ:

Họ và tên

Mã Sinh viên

Mật khẩu

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

1752340101112

1752340101112

      Đăng nhập: 1752340101112

      Mật khẩu: 1752340101112

Chú ý: Sinh viên nên thay đổi mật khẩu sau khi đăng nhập lần đầu vào tài khoản.

 

 

Các thông báo khác