Chi tiết

Chương trình “Future in Your Hands 2018”

Chương trình “Future in Your Hands 2018” - Trải nghiệm không gian học tập đại học tại Trường Đại học Công nghệ Đông Á đã giúp các bạn học sinh lớp 12 trường THPT Hồng Thái có những trải nghiệm lý thú và những định hướng nhất định cho tương lai

Chương trình “Future in Your Hands 2018” - Trải nghiệm không gian học tập đại học tại Trường Đại học Công nghệ Đông Á đã giúp các bạn học sinh lớp 12 trường THPT Hồng Thái có những trải nghiệm lý thú và những định hướng nhất định cho tương lai

Các thông báo khác